Op onderzoek met Geheugen Collectief

Nut?

Historisch onderzoek is de basis van elk Geheugen Collectief-project. We zorgen er voor dat je verhaal helemaal klopt en we het historisch correct vertellen

Vaak zijn er nog best veel gaten in de beschikbare kennis. Of perspectieven en stemmen die ontbreken. Dan is bijkomend onderzoek nodig. Ook om de interessante details en invalshoeken, leuke weetjes en verrassende verhalen te vinden die essentieel zijn voor een goed publieksproduct, moet je vaak net iets dieper graven in het verleden.

Bronnen

Handschriften of getypte documenten, oude publicaties, kaarten, foto’s, kunstwerken, audio- of video-opnames … elke soort bron kan een stukje van de puzzel oplossen. Geheugen Collectgief werkt met alle brontypes. De taal maakt niet uit. Wij lezen  en luisteren in het Nederlands, Frans, Duits, Engels – en als het moet zelfs in het Italiaans, Arabisch en Latijn.

Op ontdekking

België kent een enorm rijk landschap van private en publieke archieven, documentatiecentra, bibliotheken en collecties. Het lijkt misschien een kluwen, maar als ervaren onderzoekers vinden wij snel de weg naar de relevante bewaarplaatsen van historische informatie.

Steeds vaker bevinden die bewaarplaatsen zich online. We zijn dan ook goed vertrouwd met de vele lokale, regionale, nationale en internationale databanken die informatie en beeldmateriaal digitaal ter beschikking stellen.

Getuigenissen

Interviews met getuigen zijn een bijzonder waardevolle manier van informatie verzamelen. Ze vullen gaten in de geschreven bronnen. Bovendien geven ze een andere, heel menselijke kijk op verleden.

Geheugen Collectief heeft een grote expertise in mondelinge geschiedenisprojecten en in het inzetten van interviews voor zowel archivering als voor publieksgerichte eindproducten. We combineren een doelgerichte aanpak met een empathische interviewhouding en respect voor de getuigen en hun verhaal.

Netwerk

We spreken niet alleen met getuigen, maar ook met experts. Geheugen Collectief bouwde doorheen de jaren een breed netwerk uit in de academische wereld en in de erfgoedsector. Zo zijn wij goed op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijke tendensen en weten we waar we, indien nodig, bijkomende expertise kunnen inwinnen.

Focus

Historisch onderzoek doe je niet in het wilde weg. Het vergt een doelgerichte aanpak. Met concrete vragen duiken we de bronnen in, op zoek naar specifieke informatie. Om efficiënter te werken, digitaliseren we zoveel mogelijk materiaal en organiseren we het in mappen, matrixen en databanken. Zo snel mogelijk informatie terugvinden tussen soms duizenden documenten is daarbij het doel.