Ons team

Geheugen Collectief is een vast team van professionele historici met elk hun vaardigheden en specialisaties.

Onze onderzoekers hebben als publiekshistorici ruime ervaring opgebouwd met het brengen van wetenschappelijk onderbouwde informatie op een laagdrempelige, toegankelijke en aantrekkelijke manier voor een breed publiek.

ALINE SAX neemt de inhoudelijke leiding en coördinatie van Geheugen Collectief op zich. Ze promoveerde tot doctor in de geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen. Haar doctoraat, Voor Vlaanderen, Volk en Führer, de motivatie en het wereldbeeld van Vlaamse collaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ook als publieksboek gepubliceerd. Aline was verbonden aan het Instituut voor Publieksgeschiedenis (UGent) en doceert Erfgoed en Publieksgeschiedenis aan de Universiteit Antwerpen. Daarnaast combineert ze het verleden, haar hang naar verhalen en expertise in storytelling ook als auteur van (internationaal) bekroonde romans.

aline@geheugencollectief.be

VERONIQUE VAN HUMSKERKE is zakelijk leider van Geheugen Collectief en werkt als onderzoeker actief mee aan onze projecten. Zo combineert ze haar voorliefde voor ingewikkelde Excels met haar passie voor publieksgeschiedenis. Ook voor ze Geheugen Collectief mee uit de grond stampte, at ze al van die twee walletjes. Veronique studeerde in 2007 af als master in de geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen en volgde tijdens die opleiding ook een jaar lang les aan de Universiteit van Ljubljana (Slovenië). In de private sector en via bijkomende opleidingen deed ze ervaring op in HR en financieel en organisatorisch beheer.

veronique@geheugencollectief.be

HANNELORE VANDEBROEK studeerde geschiedenis en gender studies in Leuven, Antwerpen, Bielefeld en Firenze. Ze is gefascineerd door zowel de lange verhalen en grote verbanden in de geschiedenis, als door nieuwe, nog onbekende thema’s. Ze heeft wel wat stokpaardjes: van vrouwenarbeid – feminist tot in de kist – en sociale geschiedenis, tot materiële cultuur. In haar vrije tijd is ze een enthousiaste consument van musea en erfgoed, vaak met een kind aan de hand. Sinds 2011 werkte ze bij Geheugen Collectief aan heel uiteenlopende thema’s en eindproducten. Wat doet ze het liefst? Concepten bedenken, tentoonstellingen uitwerken, interviews afnemen, archiefwerk omzetten in verhalen en redactiewerk.

hannelore@geheugencollectief.be

JONAS RAATS studeerde geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent. In een aanvullende opleiding Internationale Politiek bestudeerde hij grondstoffenconflicten in het post-koude oorlog tijdperk. Jonas begon zijn professionele leven in het onderwijs en werkte nadien als educatief medewerker in het jeugdwerk. Bij Geheugen Collectief focuste hij zich op publicaties zoals Limburg in 9 vragen en Knack Historia, schreef hij scenario’s voor audiogidsen en werkte hij mee aan tal van tentoonstellingen. Hij combineert zijn passie voor het historische métier met een lesopdracht in het avondonderwijs en een gezonde interesse in het outdoor-leven.

jonas@geheugencollectief.be

PETER VAN DER HALLEN is doctor in de geschiedenis. Met zijn doctoraat over de Belgische voedingsindustrie in de 19de en 20ste eeuw bewoog hij zich op de grens van geschiedenis en economie. Dat wil niet zeggen hij enkel in cijfertjes, grafieken of geld geïnteresseerd is. Peter heeft namelijk nog een grote passie: zijn historische kennis met anderen delen, liefst in de vorm van historische weetjes. Daarvoor heeft hij een paar uitlaatkleppen gevonden. Bij Geheugen Collectief uiteraard, maar hij doceert ook economische geschiedenis aan de studenten Handelswetenschappen van de KU Leuven Campus Carolus. Verder leidt hij met Antwerp by Bike een gidsenbedrijf dat mensen op de fiets doorheen (het historische) Antwerpen voert.

peter@geheugencollectief.be

STIJN KNUTS studeerde geschiedenis aan de KU Leuven. Voor zijn doctoraat verdiepte hij zich vier jaar lang in de fascinerende geschiedenis van het Belgische fietsen en wielrennen en zocht hij een antwoord op de vraag: waarom zijn Belgen – en vooral Vlamingen – toch zo gek van de koers? Hij publiceerde uitgebreid over zijn onderzoek, zowel in wetenschappelijke tijdschriften als voor een breed publiek. Met het boek dat hij aan de Universiteit Gent schreef over de christelijke arbeidersbeweging in de regio Gent-Eeklo verdiepte hij zich daarna in een andere vorm van historische beweging. Hij is gepassioneerd door onderzoek voeren en de resultaten daarvan met zoveel mogelijk mensen delen – van boek tot bericht op de Geheugen Collectief Facebook-pagina. En als Limburger heeft hij een bijzondere interesse voor het verleden van de bronsgroene provincie.

stijn@geheugencollectief.be

BAS DE ROO is doctor in de geschiedenis. Hij deed onderzoek en gaf les aan de universiteiten van Gent, Leipzig en Antwerpen. Zijn specialisatie is koloniale geschiedenis, in het bijzonder die van België en Congo. Daarbuiten heeft hij een gezonde interesse voor al wat historisch is. Van Egyptische klederdracht uit de 4de eeuw tot de bevrijding van de Kempen in 1944. Bij geschiedenis horen volgens Bas beelden. Kaarten, grafieken, film en foto’s zijn helemaal zijn ding. Zo werkte hij bijvoorbeeld mee aan de spraakmakende Canvas-reeks Kinderen van de kolonie.

bas@geheugencollectief.be

HANS BOERS studeerde geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen. Hij werkte enkele jaren voor het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij. Onder meer als hoofdredacteur van De Oorlogskranten. Met twee co-auteurs schreef hij in 2015 het historische reisboek Van onze jongens geen nieuws. De dwaaltocht van 300.000 Belgische rekruten aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Na enkele buitenlandse avonturen ging hij in 2021 aan de slag bij Geheugen Collectief. Wanneer hij klaar is met schrijven over geschiedenis, denkt hij in zijn vrije tijd ook graag na over onze maatschappelijke omgang met het verleden.

hans@geheugencollectief.be

NELLEKE TEUGHELS is doctor in de kunstwetenschappen en archeologie. Afbeeldingen en voorwerpen zijn voor haar onontbeerlijk om geschiedenis tot leven te brengen. Nelleke’s specialisatie strekt zich uit van 19de– en 20ste-eeuwse winkelcultuur en consumptiegeschiedenis over de geschiedenis van de wereldtentoonstellingen tot het gebruik van film- en lantaarnprojectie in het Belgische onderwijs. Tijdens haar jaren als cultuurhistorica aan de KU Leuven schreef ze enthousiast blogteksten, werkte ze mee aan een podcastreeks en organiseerde ze workshops voor kinderen.

nelleke@geheugencollectief.be