Inhoudelijk tentoonstellingsconcept Museum Rupelklei

Gemeente Rumst

Januari 2021 – februari 2022

Museum Rupelklei in Rumst verhuist en wordt vernieuwd. De Gemeente Rumst vroeg ons om de permanente tentoonstelling te herdenken. We bestudeerden de verschillende collecties van het museum, doorploegden beeldbanken en -archieven, deden uitgebreid literatuuronderzoek naar de geschiedenis van Rumst en de Rupelstreek en voerden gesprekken met een heel reeks experten en partners.

De resultaten van ons onderzoek goten we in een inhoudelijk tentoonstellingsconcept. Dat concept bestond uit een uitgeschreven overkoepelend verhaal, periode gebonden hoofdfocussen, thematische uitdiepingen en persoonlijke verhalen. Klei en de Rupel vormden telkens de rode draad. We verzamelden ook een uitgebreide reeks beeldmateriaal en maakten een selectie van objecten die tentoongesteld kunnen worden in het vernieuwde Museum.

Gerelateerde projecten

BKRK – Bokrijk Brandmerkt

Geheugen Collectief werkte mee aan de vernieuwing van Openluchtmuseum Bokrijk.
Lees meer

Vernieuwing Miat

In 2018 vernieuwde het Miat. Geheugen Collectief deed onderzoek en ontwikkelde het concept voor de nieuwe permanente tentoonstelling. Vernieuwing Miat
Lees meer

Zuidrand voor Streekkenners

We schreven een geschiedenis van de Antwerpse Zuidrand voor de opleiding Streekkenner
Lees meer

Schrijf in op onze nieuwsbrief en word als eerste op de hoogte gehouden van onze lopende en afgewerkte projecten!

website: mandarijn.be