Sportimonium museumbeleidsplan

Sport Vlaanderen & Sportimonium vzw 

Augustus 2022 – september 2023

Het Sportimonium in Hofstade stond in 2022 voor een ingrijpende transitie. De missie, visie en doelstellingen van het sport- & olympisch museum moesten grondig worden vernieuwd. Samen met IDEA Consult begeleidden we Sport Vlaanderen bij het opstellen van een museumbeleidsplan.

Geheugen Collectief en IDEA werkten samen een volledig beleidsplan uit voor het Sportimonium voor de periode 2024-2028, in het kader van een aanvraag voor meerjarige werkingssubsidies. Geheugen Collectief zorgde voor de inhoudelijke uitwerking van de nieuwe doelstellingen. IDEA stond in voor het zakelijke en organisatorische luik.

In co-creatie met het museumteam, een kernteam van experten en de verschillende stakeholders van het museum kwamen Geheugen Collectief en IDEA tot een nieuw beleidsplan en een nieuwe begroting. Met succes! Het dossier werd in september 2023 positief beoordeeld door de Vlaamse overheid.

Gerelateerde projecten

BKRK – Bokrijk Brandmerkt

Geheugen Collectief werkte mee aan de vernieuwing van Openluchtmuseum Bokrijk.
Lees meer

Breaking Boundaries

We ontwikkelden een sportieve expo over de enige Spelen die ooit in België plaatsvonden en meer dan een eeuw Olympisch verleden.
Lees meer

Inhoudelijk tentoonstellingsconcept Museum Rupelklei

Museum Rupelklei vernieuwt. Geheugen Collectief werkte de inhoud van de nieuwe permanente tentoonstelling uit
Lees meer

Schrijf in op onze nieuwsbrief en word als eerste op de hoogte gehouden van onze lopende en afgewerkte projecten!

website: mandarijn.be